Vacatures

Gaat jouw hart snelle kloppen van out of de box denken binnen het onderwijs? Heb je een groot hart voor jongeren met meerdere uitdagingen op verschillende vlakken? Wil je naast lesgeven met de jongeren een plan maken om weer tot ontwikkeling te komen? Lees dan verder.

Vacatures

De Fritz Redlschool zorgt ervoor dat de ontwikkeling bij kinderen en jongeren die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn, weer op gang komt. Onze leerlingen zijn meestal wegens psychiatrische problematiek in hun thuis-/schoolsituatie vastgelopen en hebben een behandelrelatie met de afdeling psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht of de kliniek Altrecht GGZ/Fivoor. De school kent drie zelforganiserende teams, het SO, VSO en Expertiseteam Fritz.

 • Het SO verzorgt (kortdurend) onderwijs aan 6 – 12 jarige kinderen die voor observatie, diagnostiek en/of voor behandeling zijn opgenomen in het UMCU.
 • De VSO afdeling van de Fritz Redlschool biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met internaliserende gedragshulpvragen. De kerntaak van het VSO is het weer op gang brengen van een gestagneerde of onderbroken onderwijsontwikkeling bij leerlingen. We creëren een passende onderwijsomgeving voor leerlingen die door psychiatrische of gedragshulpvragen (denk daarbij onder andere aan angst, trauma, depressie en autisme) hindernissen ondervinden in het onderwijs zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.
 • Het expertiseteam Fritz is het ambulante team van de Fritz Redlschool (cluster 4 SO/VSO). Het expertiseteam biedt begeleiding bij gedragshulpvragen aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Utrecht en omstreken.

Ondersteuningscoördinator (zwangerschapsvervanging, wtf 0,6 / 0,7)

Gaat jouw hart snelle kloppen van out of the box denken binnen het onderwijs?
Heb je een groot hart voor jongeren met meerdere uitdagingen op verschillende vlakken?
Lees dan verder.

Zwangerschapsvervanging: periode eind november 2023 tot einde schooljaar 2024.

Hoe ziet je dag eruit:

Geen dag is hetzelfde op de Redlschool en daarom vinden we het belangrijk om gezamenlijk de dag op te starten met een briefing. We nemen even kort de belangrijkste aandachtspunten rondom de leerlingen door. Om half 9 starten de docenten de lessen. De jongeren stromen allemaal op een ander moment van de dag in en werken volgens hun eigen opbouwprogramma. Je begeleidt als ondersteuningscoördinator de jongeren en stemt af met de docenten en kernpartners, Je bent een spil in het web en samen met je collega’s probeer je de (onderwijs)ontwikkeling van de jongeren weer in beweging te krijgen.

Wij vragen:

 • Een afgeronde HBO-opleiding mét lesbevoegdheid of afstuderende;
 • Affiniteit met de doelgroep/aanleg voor jongeren met internaliserende hulpvragen;
 • Een gedreven en gemotiveerde collega die enthousiasme voor zijn vak uitdraagt:
 • Een collega die zowel de jongeren individueel als klassikaal kan begeleiden
 • Een proactieve houding, doelgerichtheid en gestructureerdheid;

Een ondersteuningscoördinator:

 • Heeft didactische en pedagogische kennis;
 • Heeft kennis van de invloed van diversiteit in de leerlingpopulatie en weet hiermee om te gaan;
 • Overziet het gehele lesaanbod binnen een school en weet dit af te stemmen op de leerlingen, de doorlopende leerlijnen en de te behalen doelen;
 • Is in staat verbinding tussen ouders, leerling, docenten en school te leggen en op adequate wijze te onderhouden;
 • Heeft vaardigheden in het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen;
 • Heeft vaardigheden in het opzetten van plannen en het geven van adviezen;
 • Begeleidt/coacht docenten in het onderwijsproces;
 • Je hebt kennis van het curriculum TL/HAVO en VWO;
 • Voert klassenobservaties uit en reflecteert met docenten ophun pedagogisch-didactisch handelen;
 • Stelt samen met de docentenontwikkelingsperspectiefplannen op;
 • Ontwikkelt beleid t.a.v. onderwijs en doorstroomkwaliteit;
 • Werkt nauw samen met de huidige docenten en de leden van het ondersteuningsteam.

Wij bieden:

 • Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
 • Goede begeleiding en ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing;
 • Een organisatie die professioneel betrokken is bij de leerling en zijn leefomgeving en vanuit de samenwerking met het UMCU en Altrecht zorgdraagt voor een doorlopende schoolontwikkeling;
 • Een lerende organisatie waarin persoonlijke groei een belangrijk aandachtspunt is.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO

Voor inlichtingen:
Kunt u mailen naar sollicitaties@redl.nl, t.a.v. mevrouw Denise Pot.

Sollicitaties graag zo spoedig mogelijk versturen naar
Het mailadres: sollicitaties@redl.nl, t.a.v. mevrouw Denise Pot o.v.v. vacature ondersteuningscoördinator – zwangerschapsverlof.