Vacatures

Gaat jouw hart snelle kloppen van out of de box denken binnen het onderwijs? Heb je een groot hart voor jongeren met meerdere uitdagingen op verschillende vlakken? Wil je naast lesgeven met de jongeren een plan maken om weer tot ontwikkeling te komen? Lees dan verder.

Vacatures

De Fritz Redlschool zorgt ervoor dat de ontwikkeling bij kinderen en jongeren die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn, weer op gang komt. Onze leerlingen zijn meestal wegens psychiatrische problematiek in hun thuis-/schoolsituatie vastgelopen en hebben een behandelrelatie met de afdeling psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht of de kliniek Altrecht GGZ/Fivoor. De school kent drie zelforganiserende teams, het SO, VSO en Expertiseteam Fritz.

 • Het SO verzorgt (kortdurend) onderwijs aan 6 – 12 jarige kinderen die voor observatie, diagnostiek en/of voor behandeling zijn opgenomen in het UMCU.
 • De VSO afdeling van de Fritz Redlschool biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met internaliserende gedragshulpvragen. De kerntaak van het VSO is het weer op gang brengen van een gestagneerde of onderbroken onderwijsontwikkeling bij leerlingen. We creëren een passende onderwijsomgeving voor leerlingen die door psychiatrische of gedragshulpvragen (denk daarbij onder andere aan angst, trauma, depressie en autisme) hindernissen ondervinden in het onderwijs zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.
 • Het expertiseteam Fritz is het ambulante team van de Fritz Redlschool (cluster 4 SO/VSO). Het expertiseteam biedt begeleiding bij gedragshulpvragen aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Utrecht en omstreken.

Groepsleerkracht SO

Uren in overleg

Wij zijn een dynamische, lerende organisatie die elke dag het verschil maakt voor onze leerlingen. Relatie en autonomie staan voorop in onze werkwijze met kinderen met inter- en externaliserende gedragshulpvragen. Onze leerlingen hebben grotendeels een behandelrelatie met het UMCU.

Ben jij de “out of the box” denkende collega die onze school versterkt? Dan hebben we jou het volgende te bieden: 

 • Een professionele, uitdagende werkomgeving met fijne, enthousiaste en betrokken collega’s waarbij de leerling centraal staat;
 • Goede ondersteuning van internbegeleiders en gedragswetenschappers;
 • Naast het lesgeven kun je ook een bijdrage leveren aan werkgroepen;
 • Een zelfsturende team die in ontwikkeling is;
 • Volop studiemogelijkheden

 Wij zoeken een collega die:

 • De PABO (bijna) succesvol heeft afgerond, Master Sen is een pré;
 • Flexibel is en open staat voor ontwikkeling;
 • Gericht is op samenwerking met de leerlingen, ouders, collega’s en ketenpartners;
 • Affiniteit heeft met leerlingen met complexe gedragshulpvragen;
 • In staat is een veilige werkomgeving te creëren waarin kennis en vaardigheden worden overgedragen;
 • Denkt in mogelijkheden.

Dit is echt een topbaan in een leuk team waar je meerwaarde(n) kan creëren in het leven van onze leerlingen!

Voor inlichtingen en sollicitatie:

Veel informatie is te vinden op deze website. Je sollicitatie kun je sturen naar sollicitaties@redl.nl.

Voor inhoudelijke informatie kun je mailen of bellen naar Annemarie van Hove, a.hove@redl.nl of 030-7440780.

 

Docent wiskunde VSO (wtf 0,6)

Per 1 augustus zoeken wij voor het VSO van de Fritz Redlschool een docent wiskunde (wtf 0,6).

Hoe ziet je dag eruit

Geen dag is hetzelfde op de Redlschool en daarom vinden we het belangrijk om gezamenlijk de dag op te starten met een briefing. We nemen even kort de belangrijkste aandachtspunten rondom de leerlingen door. Om half 9 starten de docenten de lessen in een van de drie groepen. De jongeren stromen allemaal op een ander moment van de dag in en werken volgens hun eigen opbouwprogramma. Je begeleidt als wiskundedocent de jongeren op individueel niveau en op groepsniveau tijdens klassikale en zelfstandige lessen.  Daarnaast ben je mentor van een aantal jongeren. Om 15.00 uur is de schooldag voor de leerlingen afgelopen. Vanaf dat moment is er ruimte voor groot overleggen, andere (mentor)taken en is er oprechte aandacht en tijd voor elkaar (al dan niet met iets lekkers gebakken door onze jongeren en/of een goede bak koffie).

Wij vragen: 

 • Een (bijna) afgeronde HBO opleiding mét lesbevoegdheid voor het vak wiskunde/rekenen; 
 • Affiniteit met de doelgroep/aanleg voor jongeren met internaliserende hulpvragen; 
 • Een proactieve houding, doelgerichtheid engestructureerdheid;
 • Een gedreven en gemotiveerde collega die zorgvuldig zijn vak uitdraagt, gericht op samenwerking met zijn collega’s en ketenpartners;
 • Affiniteit met executieve functies.

Onze docent wiskunde: 

 • Heeft didactische en pedagogische kennis, waarbij de relatie met de leerling centraal staat;
 • Is in staat om een stimulerende werkomgeving te creëren en kennis/vaardigheden over te dragen aan leerlingen (zowel individueel als klassikaal);
 • Wil doormiddel van differentiatie in inhoud en tempo recht doen aan de verschillen tussen leerlingen;
 • Wil bijdragen aan het weer op gang brengen van de gestagneerde onderwijsontwikkeling en kan hierin maatwerk creëren voor iedere individuele leerling;
 • Is een teamplayer, denkend in mogelijkheden, bereid om ook op andere vakgebieden leerlingen te begeleiden; 
 • Heeft kennis van de invloed van diversiteit en dynamiek in de leerling populatie en weet hiermee om te gaan;
 • Overziet het gehele lesaanbod binnen een school en weet dit af te stemmen op de leerlingen, de doorlopende leerlijnen en de te behalen doelen;
 • Heeft vaardigheden in het analyseren van toets resultaten en leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen (ook vooruitkijkend naar de schakel naar de school van herkomst of vervolgschool);
 • Heeft kennis van het werken met een OPP en is in staat om hierin voor de (mentor)leerling (handelingsgerichte) doelen af te stemmen

Wij bieden:  

 • Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer
 • Goede begeleiding en ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing;
 • Een organisatie die professioneel betrokken is bij de leerling en zijn leefomgeving.
 • Een lerende organisatie waarin persoonlijke groei een belangrijk aandachtspunt is. 
 • Salaris LB11

Voor inlichtingen en sollicitatie:

Veel informatie is te vinden op deze website, www.redl.nl. Je sollicitatie kun je sturen naar sollicitaties@redl.nl.

Voor inhoudelijke informatie kun je mailen of bellen naar Denise Pot, d.pot@redl.nl of 030-7440780.

 

Gedragswetenschapper

Voor het VSO zoeken wij een gedragswetenschapper: master orthopedagoog of psycholoog.
Voor bepaalde tijd, met uitzicht op vast. Er is 1,2fte beschikbaar.

De gedragswetenschapper is tijdens het kortdurende verblijf van de leerling op de Fritz Redl school actief betrokken bij de leerling op school (ouders, leraar, klas) en op bovenschool niveau (bestuur, SWV, (s)GGZ en gemeente). De gedragswetenschapper bevordert de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van leraren en andere professionals ten aanzien van gedragsvraagstukken en psychosociaal welbevinden van leerlingen met complexe psychiatrische problematiek en functioneert op het snijvlak zorg en onderwijs.

Werkzaamheden

Diagnostische trajecten en leerlingbegeleiding

 • Begeleidt de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen en geeft adviezen
 • Verricht psychodiagnostisch onderzoek en analyseert de bevindingen.
 • Geeft handelingsgerichte adviezen voor de behandeling en begeleiding van leerlingen.
 • Draagt zorg voor het opstellen en actualiseren van het ontwikkelingsperspectief (OPP) en coördineert de uitvoering hiervan.
 • Registreert en rapporteert de voortgang in nauwe samenwerking met (specialistische) GGZ.
 • Past actief wetenschappelijk onderbouwde interventies en/of methodes toe in het ondersteuningsaanbod van de leerling op school.
 • Neemt deel aan de Commissie van Begeleiding (CvB).
 • Maakt de vertaalslag van psychodiagnostische gegevens naar onderwijsbehoeften in de school.
 • Stelt deskundigenadviezen voor leerlingen op t.b.v. TLV-aanvragen.

Professionalisering

 • Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil
 • Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten, intervisie en collegiale consultatie
 • Bestudeert relevante vakliteratuur en houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied en draagt dit uit.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent in het bezit van een psychologie of orthopedagogiek (WO niveau) diploma
 • Brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding
 • Gespecialiseerde kennis op het gebied van kennis van psychopathologie, psychische stoornissen en ontwikkelingspsychologie
 • Vaardig in het begeleiden van diverse betrokkenen (leerling, ouder(s), kernpartners en (s)GGZ)
 • Een flexibele instelling en gericht op samenwerken
 • Een toegankelijke persoonlijkheid met goede verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Wij bieden jou

 • Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer
 • Goede begeleiding en ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing
 • Een organisatie die professioneel betrokken is bij de leerling en zijn leefomgeving.
 • Een lerende organisatie waarin persoonlijke groei een belangrijk aandachtspunt is.
 • Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen binnen een zelfsturend team met ambitieuze collega’s
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO
 • Salaris LB11

Voor inlichtingen

Kun je mailen naar sollicitaties@redl.nl, t.a.v. mevrouw Lotte Uneken en/of Gezina Topper
  
Sollicitaties graag zo spoedig mogelijk versturen naar
Het mailadres: sollicitaties@redl.nl, t.a.v. mevrouw Denise Pot o.v.v. vacature basis-gedragswetenschapper