Vacatures

Gaat jouw hart snelle kloppen van out of de box denken binnen het onderwijs? Heb je een groot hart voor jongeren met meerdere uitdagingen op verschillende vlakken? Wil je naast lesgeven met de jongeren een plan maken om weer tot ontwikkeling te komen? Lees dan verder.

Vacatures

De Fritz Redlschool zorgt ervoor dat de ontwikkeling bij kinderen en jongeren die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn, weer op gang komt. Onze leerlingen zijn meestal wegens psychiatrische problematiek in hun thuis-/schoolsituatie vastgelopen en hebben een behandelrelatie met de afdeling psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht of de kliniek Altrecht GGZ/Fivoor. De school kent drie zelforganiserende teams, het SO, VSO en Expertiseteam Fritz.

 • Het SO verzorgt (kortdurend) onderwijs aan 6 – 12 jarige kinderen die voor observatie, diagnostiek en/of voor behandeling zijn opgenomen in het UMCU.
 • De VSO afdeling van de Fritz Redlschool biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met internaliserende gedragshulpvragen. De kerntaak van het VSO is het weer op gang brengen van een gestagneerde of onderbroken onderwijsontwikkeling bij leerlingen. We creëren een passende onderwijsomgeving voor leerlingen die door psychiatrische of gedragshulpvragen (denk daarbij onder andere aan angst, trauma, depressie en autisme) hindernissen ondervinden in het onderwijs zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.
 • Het expertiseteam Fritz is het ambulante team van de Fritz Redlschool (cluster 4 SO/VSO). Het expertiseteam biedt begeleiding bij gedragshulpvragen aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Utrecht en omstreken.

Begeleider Gedrag in Onderwijs (Wtf 0,6-0,8)

Voor ons Expertiseteam Fritz zoeken wij per 1 januari 2024 een Begeleider Gedrag in Onderwijs.

Ons Expertiseteam werkt samen met verschillende kernpartners. In de regio Utrecht hebben we een duidelijke schakelrol tussen speciaal en regulier onderwijs. Onze Begeleiders Gedrag in Onderwijs richten zich met name op het coachen, begeleiden, adviseren en voorlichten van IBers, leerkrachten, leerlingen en schoolteams. Door middel van arrangementen ondersteunen wij reguliere scholen bij het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met gedragshulpvragen. Op deze manier dragen wij bij aan een onderwijscontext waarin ook kwetsbare leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Voor deze boeiende en afwisselende functie zoeken wij een collega die:

 • in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid of ruime ervaring heeft in het onderwijs
 • aantoonbare kennis en kunde heeft op het gebied van leerlingen met (complexe) gedragsproblematiek
 • over (oplossingsgerichte) coachings- en gespreksvaardigheden beschikt
 • goed kan samenwerken op verschillende niveaus
 • zelfstandig werk kan inrichten en uitvoeren
 • een rijbewijs heeft

Heb je daarnaast ook een HBO master (bijvoorbeeld Master Educational Needs of Master Ecologische Pedagogiek) of afgeronde studie orthopedagogiek? Dan strekt dit zeker tot de aanbeveling.

Wij bieden

 • uitdagend en boeiend werk. Geen enkele dag is hetzelfde!
 • een enthousiast, ambitieus en leuk team
 • een ontwikkelingsgerichte en dynamische organisatie

Natuurlijk zorgen we ook voor goede begeleiding en bieden wij mogelijkheden om je verder te professionaliseren.

Meer weten of solliciteren?

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Madelène Elmes 06-50802504.

Sollicitaties kun je sturen naar sollicitaties@redl.nl tav Madelène Elmes en ovv Vacature Expertiseteam Fritz.

Gedragswetenschapper VSO (0,6fte)

Voor het VSO zoeken wij een Gedragswetenschapper: master orthopedagoog of psycholoog het liefst met een lesbevoegdheid voor bepaalde tijd, met uitzicht op vast.

De gedragswetenschapper is tijdens het kortdurende verblijf van de leerling op de Fritz Redl school actief betrokken bij de leerling op school (ouders, leraar, klas) en op bovenschool niveau (bestuur, SWV, (s)GGZ en gemeente). De gedragswetenschapper op de Fritz Redl school bevordert de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van leraren en andere professionals ten aanzien van gedragsvraagstukken en psychosociaal welbevinden van leerlingen met complexe psychiatrische problematiek en functioneert op het snijvlak zorg en onderwijs.

Werkzaamheden

Diagnostische trajecten en leerlingbegeleiding

 • Begeleidt de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen en geeft adviezen
 • Verricht psychodiagnostisch onderzoek en analyseert de bevindingen.
 • Geeft handelingsgerichte adviezen voor de behandeling en begeleiding van leerlingen.
 • Draagt zorg voor het opstellen en actualiseren van het ontwikkelingsperspectief (OPP) en coördineert de uitvoering hiervan.
 • Registreert en rapporteert de voortgang in nauwe samenwerking met (specialistische) GGZ.
 • Past actief wetenschappelijk onderbouwde interventies en/of methodes toe in het ondersteuningsaanbod van de leerling op school.
 • Neemt deel aan de Commissie van Begeleiding (CvB).
 • Maakt de vertaalslag van psychodiagnostische gegevens naar onderwijsbehoeften in de school.
 • Stelt deskundigenadviezen voor leerlingen op t.b.v. TLV-aanvragen.
 • Gaat op huisbezoek bij jongeren met een (tijdelijke) gestagneerde onderwijsontwikkeling

Professionalisering

 • Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil
 • Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten, intervisie en collegiale consultatie
 • Bestudeert relevante vakliteratuur en houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied en draagt dit uit.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent in het bezit van een psychologie of orthopedagogiek (WO niveau) diploma
 • Brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding
 • Gespecialiseerde kennis op het gebied van kennis van psychopathologie, psychische stoornissen en ontwikkelingspsychologie
 • Vaardig in het begeleiden van diverse betrokkenen (leerling, ouder(s), kernpartners en (s)GGZ)
 • Een flexibele instelling en gericht op samenwerken
 • Rijbewijs B
 • Lesbevoegdheid, ervaring met voor de klas staan
 • Een toegankelijke persoonlijkheid met goede verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Wij bieden jou:  

 • Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer
 • Goede begeleiding en ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing
 • Een organisatie die professioneel betrokken is bij de leerling en zijn leefomgeving.
 • Een lerende organisatie waarin persoonlijke groei een belangrijk aandachtspunt is.
 • Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen binnen een zelfsturend team met ambitieuze collega’s
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO
 • Salaris LB11

Voor inlichtingen: 

Kunt u mailen naar HR@redl.nl, t.a.v. mevrouw Gezina Topper.
  
Sollicitaties graag zo spoedig mogelijk versturen naar:
Het mailadres: HR@redl.nl, t.a.v. mevrouw Denise Pot o.v.v. vacature basis-gedragswetenschapper.

Leerkracht SO (0,6fte)

Voor het SO zoeken wij een betrokken leerkracht die op korte termijn kan starten. Je maakt bij ons op school deel uit van een enthousiast multidisciplinair team.

Er is 0,6fte beschikbaar (bepaalde tijd, met uitzicht op vast).

Wie zijn wij?

De afdeling SO van de Fritz Redlschool is een dynamische, lerende organisatie die elke dag het verschil maakt voor onze leerlingen. Relatie en autonomie staan voorop in onze werkwijze met kinderen met inter- en externaliserende gedragshulpvragen. Onze leerlingen hebben grotendeels een behandelrelatie met het UMC.

Onze kerntaak is het weer op gang brengen van een gestagneerde onderwijsontwikkeling, om daarna doorgeschakeld te worden. De leerling wordt geschakeld naar de school van herkomst, een andere reguliere school of naar een andere vorm van speciaal onderwijs of dagbesteding.

De kracht van de Fritz Redlschool is om samen met de leerling en betrokkenen op zoek te gaan naar een passende onderwijsbenadering. Hierin werken we samen met de GGZ, waar diagnostiek en behandeling plaatsvindt.

Wij vertalen de expertise vanuit de GGZ naar de onderwijssituatie. We richten ons op het versterken van school- en leer voorwaardelijke vaardigheden van de leerlingen, zodat zij na hun verblijf op de Fritz Redlschool weer thuisnabij onderwijs kunnen volgen. We zijn daarmee een schakelschool. Dat betekent dat onze leerlingen na verloop van tijd onze school weer verlaten. We richten ons niet alleen op onze leerlingen maar ook op hun ouders, verzorgers, leerkrachten op scholen en andere betrokkenen waarmee we kennis en vaardigheden delen.

Onze school bestaat uit vier afdelingen: het SO, het VSO, het Thuiszittersteam en Expertiseteam Fritz.

Jij:

 • hebt een warm hart voor kinderen
 • denkt graag mee over het onderwijs aan kinderen met verschillende
  ondersteuningsbehoeften en complexe gedragshulpvragen
 • hebt plezier in het weer op weg helpen van kinderen
 • staat stevig in je schoenen en kunt goed de-escalerend werken
 • kunt zelfstandig werken, samenwerken en je laat initiatief zien
 • kunt reflecteren op je eigen handelen en staat open voor het gesprek hierover
 • bent betrokken bij de hele organisatie
 • hebt een PABO diploma en bij voorkeur ervaring met onze doelgroep.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
 • Goede begeleiding en ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing;
 • Een organisatie die professioneel betrokken is bij de leerling en zijn leefomgeving en vanuit de samenwerking met het UMCU en Altrecht zorg draagt voor een doorlopende schoolontwikkeling;
 • Een lerende organisatie waarin persoonlijke groei een belangrijk aandachtspunt is;
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO;
 • De werkdagen zijn bespreekbaar;
 • Startdatum liefst per januari 2024.

Voor inlichtingen: 

Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annemarie van Hove.
Wil je meer weten over onze school neem dan een kijkje op onze website. 

  
Sollicitaties graag zo spoedig mogelijk versturen naar:

Het mailadres: a.hove@redl.nl, t.a.v. mevrouw Annemarie van Hove o.v.v. vacature leerkracht