Leren van gedrag

De Fritz Redlschool is ambassadeur van Kennisplatform Leren van Gedrag voor de regio Utrecht. Wij leren graag van onderzoek en ervaringen.

De Fritz Redlschool is ambassadeur van Kennisplatform Leren van Gedrag voor de regio Utrecht. Wij leren graag van onderzoek en ervaringen.

Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ organiseert in samenwerking met FRITZ bijeenkomsten rondom gedragsonderzoek. Onderzoekers en professionals uit het onderwijs gaan in gesprek over diverse thema’s rondom ‘gedrag’. Elk schooljaar worden er landelijk – live dan wel online – bijeenkomsten georganiseerd die je gratis met je collega’s kunt bijwonen!

Kijk voor meer informatie in de LinkedIn groep “leren van gedrag”.

Het kennisplatform LERENVANGEDRAG is gekoppeld aan het onderzoeksprogramma ‘Gedrag en passend onderwijs’ en wordt gerealiseerd door het Pi-consortium en het NRO.

Houd onze site of uw mailbox in de gaten.

Tot ziens bij onze bijeenkomsten!