Leren van gedrag

Ben jij op zoek naar oplossingen voor moeilijk gedrag van leerlingen in jouw klas? Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s? Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen? Bezoek dan een kennisdeling Leren van Gedrag!

Het kennisdelingsplatform Leren van Gedrag is na 4 jaar subsidie door het NRO nu onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband Utrecht PO gekomen en wordt mede ondersteund door SPO Utrecht, PCOU Williebrord, KSU en Kind&Co Ludens.

Samen organiseren wij 4x per jaar een kennisdeling waarin we een onderzoeker ontmoeten die de opbrengsten van onderzoek met het onderwijsveld deelt. In de nieuwsbrief van SWV Utrecht PO worden de bijeenkomsten aangekondigd en deze bevat een link waarin je je kunt aanmelden voor de komende bijeenkomsten.

De planning van 2023-2024 staat erop: Kennisdeling | Leren van gedrag – SWV Utrecht PO

Kijk ook voor meer informatie in de LinkedIn groep “leren van gedrag”.

Tot ziens bij onze bijeenkomsten!