“Ik snap deze leerling nu beter en ik ben vooral zelf een sterkere leerkracht geworden, omdat ik beter weet waar ik op kan letten en wat ik dan kan doen.”

– Leerkracht

Expertiseteam Fritz

Fritz is het ambulante team van de Fritz Redlschool, bestaande uit onderwijsbegeleiders met ruime onderwijservaring. Wij ondersteunen scholen bij het bieden van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen waarbij een psychiatrische en/of gedragsvraag centraal staat.

Voor wie

Fritz ondersteunt leerkrachten en scholen die onderwijs bieden aan de leerling met complex gedrag, die beter in willen spelen op de onderwijsbehoefte van die leerling en een stevige basis willen leggen voor álle leerlingen.

Daarnaast ondersteunen wij leerlingen en scholen als het gaat om de in- en uitstroom van leerlingen van de Fritz Redlschool naar regulier of speciaal onderwijs.

Fritz is werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs in stad en regio Utrecht.

Lezen kind boeken gaelle marcel UQwLxRKr 5c unsplash
Meisje koptelefoon ben mullins je240KkJIuA unsplash
Potloden kelli tungay 2LJ4rqK2qfU unsplash
Door jullie vragen ben ik anders naar het kind gaan kijken.”

(leerkracht)

Kinderen op een stoel in de tuin

Hoe wij werken

De school vraagt, in afstemming met ouders en via het Samenwerkingsverband, om ondersteuning van Fritz. De school houdt daarmee de regie.

Onze werkwijze is om vanuit de vraag van de leerkracht of school te komen tot een doel en een plan. De hulpvraag van de leerling beschouwen we daarbij als de ondersteuningsvraag van de leerkracht of de school. Wij werken daarbij nauw samen met de samenwerkingsverbanden en mogelijk kernpartners in de jeugdhulpverlening. Hierbij is altijd sprake van maatwerk en we richten ons op preventie.

Wat wij doen

Om een duidelijk en concreet beeld te krijgen van de ondersteuningsvraag, gebruiken we verschillende middelen zoals (gedrags)analyse, observatie, coaching en reflectie en het delen van kennis. Wij bieden vervolgens concrete, oplossingsgerichte handvatten en gedragsinterventies die direct toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

Met het door ons zelf ontwikkelde traject “Basis voor gedrag” ondersteunen wij scholen als er sprake is van groep-overstijgende vraagstukken rondom groepsvorming en moeilijk verstaanbaar gedrag van meerdere leerlingen in een bouw of in de school. Gezamenlijk werken we aan een doorgaande lijn voor een solide basis voor gedrag in de school.

Fritz verzorgt ook workshops en cursussen op het gebied van onderwijs, psychiatrie en complex gedrag.

Juf die voorleest

Arrangementen

 Arrangementen

logo passenderwijsSamenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs

Groeps­arrangementen
School­arrangementen
Contact en/of informatie m.b.t. arrangementen kan via arrangementen@redl.nl.

Aanbod

Fritz verzorgt verschillende en trajecten op het gebied van onderwijs, psychiatrie en complex gedrag. Ons aanbod kenmerkt zich in het vertalen van theoretische kennis naar praktische handvatten voor in de onderwijspraktijk en krijgt u een bredere kijk op complex gedrag.

Na een traject is uw begrip en kennis uitgebreid en kunt u dit direct omzetten naar het handelen (inzet van strategieën en interventies) in de groep en de school. Bij een traject wordt de vorm en inhoud altijd afgestemd op de vraag van de school. Neem vooral contact op over de mogelijkheden en voor meer informatie.

Workshops & cursussen

Bij expertiseteam FRITZ is brede kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, psychiatrie en complex gedrag samengebracht. Deze expertise willen we graag met u delen via ons scholingsaanbod. Het doel hiervan is dat u zich verder kunt professionaliseren in het omgaan met complex gedrag en de onderwijsomgeving meer passend kunt maken.

Workshop

Gedurende 1 dagdeel wordt vanuit actuele theorie rond gedrag een directe vertaalslag gemaakt naar de eigen onderwijspraktijk zodat u er direct mee aan de slag kunt. De inhoud van onze workshops wordt regelmatig herzien en geactualiseerd zodat nieuwe ontwikkelingen en inzichten met u worden gedeeld.

Cursussen

Het cursusaanbod is omvangrijker, diepgaander en actueel. Er is ruimte om ingebrachte casussen te verwerken. We bieden een aantal vaste cursussen maar het is ook mogelijk de cursus in overleg samen te stellen en zodoende passend te maken voor uw schoolsituatie zodat uw team er direct mee aan de slag kan. Voorafgaand aan een passend straject is een intakegesprek mogelijk en sluiten we af met een evaluatie. Elk traject kan een vervolg krijgen in de vorm van een verdiepingscursus of leiden tot een arrangement gericht op een groep of leerling.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Kosten zijn afhankelijk van de uitvoering en groepsgrootte. Bij een workshop gaan we uit van een dagdeel (ongeveer 3u) gericht op ongeveer 15 personen.

Een greep uit ons aanbod: ‘Minder Boos en Opstandig’, ‘Angst in de klas’, ‘Samen Sterk voor een Veilige Groep’, ‘Selectief Mutisme’, ‘Traumasensitief lesgeven’ en ‘Basis voor Gedrag’.

 

Het aanbod van onze workshops
Het aanbod van onze cursussen
Schooltraject op maat
Expertiseteam Fritz Redl 202302

Fritz, grip op gedrag, 03:40 min.

Fritz, werkwijze, 02:47 min.

Expertiseteam Fritz

Madelène

Madelène

Teamleider / Begeleider Gedrag in Onderwijs

Elsine

Elsine

Begeleider Gedrag in Onderwijs

Marieke

Marieke

Begeleider Gedrag in Onderwijs

Susan

Susan

Begeleider Gedrag in Onderwijs

Janneke

Janneke

Begeleider Gedrag in Onderwijs

Marieke

Marieke

Begeleider Gedrag in Onderwijs

Lisette

Lisette

Begeleider Gedrag in Onderwijs

Sanne

Sanne

Begeleider Gedrag in Onderwijs

Roos

Roos

Begeleider Gedrag in Onderwijs

Heeft u vragen
of wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te bellen of te mailen naar de Fritz Redlschool.