“Langzaam werd het schoolgaan opgebouwd. Ik kon daar bespreken als me iets dwars zat, dat heeft me erdoorheen gesleept.”

– Jongen, 17 jaar

Thuiszittersteam

Het thuiszittersteam van de Fritz Redlschool is een gespecialiseerd team voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) die om verschillende redenen niet of nauwelijks meer naar school gaan. Het team bestaat uit een docent van de VSO afdeling, een schoolpsycholoog en een onderwijsbegeleider van expertiseteam Fritz.

Leerling met een laptop

Voor wie

Het thuiszittersteam en de VSO afdeling van de Fritz Redlschool richt zich op jongeren bij wie het niet meer lukt aansluiting te krijgen of te behouden binnen het reguliere onderwijs. Deze jongeren hebben bijvoorbeeld veel en langdurig schoolverzuim, slechte schoolresultaten, angstklachten, motivatieproblemen en spanningen. Het thuiszittersteam richt zich op snelle interventies en maatwerk.

We weten uit ervaring dat de jongere niet zit te wachten op de bemoeienis van weer een volwassene. Ons uitgangspunt is het opnieuw starten met een voor de jongere passende vorm van onderwijs, waarmee we direct in de thuissituatie kunnen starten. Dat maakt onze aanpak uniek.

Wij realiseren ons dat de problemen niet op korte termijn verholpen zijn, maar wij streven naar hulp bij de eerste stappen in herstel van het onderwijsproces. Het is onze ervaring dat het hebben van een toekomstperspectief helpt.

Leerlingen in een kring in het park
“De manier waarop het thuiszittersteam succesvol werkt aan het terug begeleiden van leerlingen naar onderwijs is indrukwekkend”. 

(Inspectiebezoek ’20)

Hoe wij werken

De eerste stap is een kennismakingsgesprek. Het thuiszittersteam kijkt en luistert opnieuw met een frisse en ervaren blik, wat vaak al nieuwe inzichten geeft. Van daaruit bespreekt het thuiszittersteam met de jongere zelf, de ouders en betrokkenen (bijv. jeugdhulpverlening en leerplicht) wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Het thuiszittersteam werkt thuis met de leerling en zijn/haar ouders, met als eerste stap de school-voorwaardelijke fase. Er wordt gewerkt aan een opbouwprogramma zodat instroom in een onderwijssetting als vervolgstap mogelijk wordt. Het thuiszittersteam kan daarnaast meedenken met de huidige school over de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de betrokken leerkrachten.

Na de start van de begeleiding wordt binnen 5 weken een plan op maat gemaakt. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de school of aan het samenwerkingsverband (SWV). Het vervolg van de begeleiding is afhankelijk van de gemaakte afspraken over de financiering.

Pas na goedkeuring wordt het begeleidingsplan uitgevoerd.

Jongens in de klas

Aanmelden

Bij aanmelding voor begeleiding vanuit het thuiszittersteam stuurt u een mail naar thuiszitters@redl.nl. Het thuiszittersteam neemt contact met u op.

Na dit contact ontvangt u via een beveiligde link een aanmeldingsformulier en een toestemmingsformulier waarin gevraagd wordt om schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders.

Om de aanmelding goed en snel in behandeling te kunnen nemen, vragen we u de volgende informatie alvast te verzamelen. U ontvangt daarvoor opnieuw een beveiligde link:

  • Vragenlijst aanmelding thuiszitters
  • Toestemmingsformulier
  • Concrete methode gebonden didactische startinformatie (cijferlijsten, CITO gegevens)
  • Recente psychologische en psychiatrische onderzoeksrapporten
  • Recent OPP/handelingsplannen/groeidocument/observatieverslagen

 

‘Mijn zoon zit al bijna het hele schooljaar thuis. Hij gamet alleen maar en hij wil niet naar school. Wij hebben al van alles geprobeerd, maar niets werkt’

(Ouder)

Het team

Mariette

Mariette

Thuiszittersteam

Gezina

Gezina

Thuiszittersteam

Leontine

Leontine

Thuiszittersteam

Heeft u vragen
of wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te bellen of te mailen naar de Fritz Redlschool.