“Hier leren ze mij om rustig te worden.
Ik kan nu laten zien wie ik ben.”

(leerling, 10 jaar)

Het Speciaal Onderwijs

De SO afdeling van de Fritz Redlschool is voor leerlingen in het primair onderwijs (groep 3 t/m 8). De Fritz Redlschool is een schakelschool en de tijdelijke plaatsing is erop gericht om de leervoorwaardelijke vaardigheden en zelfregulatie van leerlingen te versterken, zodat onderwijs weer thuisnabij gevolgd kan worden. Wij brengen de specifieke onderwijsbehoeften in beeld en na 6 weken geven we een advies voor een passend onderwijsperspectief. Samen met ouders, school van herkomst en het samenwerkingsverband zoeken we naar een passende vervolgsetting.

schrijven fotografierende 333oj7zFsdg unsplash
kind op schommel annie spratt ajY31ULBU2M unsplash 2
schrijvend kind drew perales LPoxDWa1zBM unsplash
Speelgoedkonijn op school DSC 5924

Voor wie

Wij verzorgen onderwijs aan kinderen die voor observatie, diagnostiek en/of behandeling zijn opgenomen in het UMC Utrecht.

Als de behandeling bij het UMCU beëindigd wordt, verlaat de leerling de Fritz Redlschool en zal terugkeren naar de school van herkomst of een andere vorm van regulier of speciaal onderwijs of dagbesteding. Bij uitzondering is er een overbruggingsperiode mogelijk tot de leerling geplaatst kan worden op een passende vervolgschool.

Wanneer de Fritz Redlschool en het samenwerkingsverband waar de leerling onder valt schriftelijke samenwerkingsafspraken hebben, is het mogelijk om te oriënteren of een tijdelijk onderwijsaanbod op de Fritz Redlschool los van een UMCU opname passend kan zijn. Voor deze leerlingen geldt dat er een specifieke onderwijsvraag moet zijn, die gerelateerd is aan gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Hoe wij werken als schakelschool

De plaatsing op de Fritz Redlschool heeft als doel het weer op gang brengen van een gestagneerde onderwijsontwikkeling. Ons streven is om optimaal aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling, voor zover die voorafgaand aan plaatsing bekend zijn, en deze onderwijsbehoeften verder te specificeren.

Wij hanteren een ‘huisstijl’ die vanuit pedagogische tact een voorspelbare, rustige en gestructureerde benadering biedt. We betrekken de leerling in het maken van gedragskeuzes om zelfregulatie te versterken. Iedere leerling leert en werkt op zijn eigen onderwijsniveau.

Wij werken met lesmethodes die ook in het reguliere onderwijs worden gebruikt, met daarnaast specifieke remediërende middelen. Om alle ontwikkelingen in beeld te krijgen gebruiken wij diverse observatie instrumenten en het Cito leerlingvolgsysteem.

Buitenfoto van Speciaal Onderwijs Fritz Redlschool
Onze missie
“Wij maken ons er hard voor dat alle leerlingen zich veilig voelen om te komen tot een positieve persoonlijke ontwikkeling.”
Sport & ontspanning

Voor de leerling

Wij zijn een kleine school met 4 klassen. In elke klas zitten ongeveer 12 kinderen. Zo heeft de juf of meester extra veel aandacht voor jou, om je te leren kennen en je te helpen.

Op de Fritz Redlschool gaan we samen met jou op zoek naar wat jou helpt om fijn op school te kunnen zijn. Misschien ben je soms boos of verdrietig of voel je je wel eens gepest op jouw school. Misschien ben je wel een tijdje helemaal niet naar school geweest. We willen allemaal graag dat jij weer met plezier naar school gaat en dat leren en samen spelen leuk kan zijn. Daar willen we jou graag bij helpen.

Bij ons op school kun je dikke duimen verdienen. Dat zijn kaartjes met een dikke duim erop en die verdien je als jij handige keuzes maakt. Deze dikke duimen kun je ruilen voor een beloning! Nu weet jeeen klein beetje hoe het gaat bij ons op school. Wij kijken er naar uit om jou te ontmoeten op de Fritz Redlschool!

Duimen verdienen
Spreekkamer

Contact met school van herkomst

Bij de start van de leerling is er contact tussen de Fritz Redlschool en de school van herkomst.

Na 6 weken volgt een advies voor een passend onderwijsperspectief waarna we samen met ouders, school van herkomst en het samenwerkingsverband op zoek gaan naar een passende vervolgsetting.

Tussentijds is er mogelijk onderling contact nodig om de voortgang van de leerling te bespreken en af te stemmen over de mogelijkheden voor passend vervolgonderwijs.

Overige informatie

Schoolfasen­model Redlschool
Ontwikkelings­stoornissen in beeld
UMC Utrecht
Het stoplicht-
model

Aanmelden

Een aanmelding voor een observatie- en diagnostiektraject bij het UMCU in combinatie met plaatsing op de Fritz Redlschool kan gedaan worden bij het aanmeldteam van het UMC Utrecht, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. De verwijzing kan gedaan worden door een kinderpsychiater, medewerker van het wijk- of buurtteam, huisarts of andere verwijzer die reeds bij het kind betrokken is.

De route voor aanmelding van tijdelijke plaatsingen los van het UMCU verloopt via het samenwerkingsverband. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met onze gedragswetenschappers via telefoonnummer 030-2374148. 
Voor leerlingen groep 3 t/m 5: Daniela van Wijngaarden.
Voor leerlingen groep 6 t/m 8: Tirza Weigand-de Leur.

Het team

Annemarie

Annemarie

SO teamleider / IB

Gretha

Gretha

SO IB

Daniela

Daniela

Orthopedagoog

Marlou

Marlou

SO Leerkracht

Ellen

Ellen

SO Leerkracht

Christine

Christine

SO Leerkracht

Pia

Pia

SO Leerkracht

Daan

Daan

SO Leerkracht

Jessica

Jessica

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

Veronique

Veronique

SO Leerkracht

Marleen

Marleen

Leraarondersteuner

Tirza

Tirza

Schoolpsycholoog

Heeft u vragen
of wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te bellen of te mailen naar de Fritz Redlschool.