“Ik merkte dat ik mijzelf kon zijn en mensen oprechte interesse in mij hadden.”

– Meisje, 15 jaar

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs

De VSO afdeling biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. De kerntaak van het VSO op de Fritz Redlschool is het weer op gang brengen van een gestagneerde of onderbroken onderwijsontwikkeling.

Het VSO richt zich op het opbouwen en uitbreiden van schoolgang. Het doel is om de leerling zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is, op de Redl te begeleiden.

Wij creëren een passend onderwijsaanbod voor de leerling, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen. Het bieden van maatwerk staat hierbij voorop.

Voor wie

Op het VSO zitten leerlingen die in behandeling zijn bij de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht, bij de zorglijn Autisme of Stemming, Angst en Trauma van Altrecht GGZ of bij een andere gespecialiseerde GGZ instelling.

Daarnaast zijn er leerlingen die vanuit de Samenwerkingsverbanden worden geplaatst.

Vriendinnen priscilla du preez mKJUoZPy70I unsplash
Trap met tekst P1020777

Hoe wij werken als schakelschool

De plaatsing op de Fritz Redlschool is gericht op terugkeer naar de school van herkomst, plaatsing op een andere school, arbeid of dagbesteding.

Er zijn verschillende vormen van plaatsing, variërend van korte observatieplekken tot langere plaatsing van maximaal 1½ jaar. Dit is afhankelijk van de gestelde hulpvragen en (onderwijs)doelen. Deze worden o.a. besproken en opgesteld met de leerling en zijn ouders/ verzorgers, de school van herkomst, betrokken behandelaar en kernpartners. Hierbij wordt rekening gehouden met behandeling en therapie.

Er is intensief contact met alle betrokkenen over de vorderingen van de leerling. De essentie van de Fritz Redlschool is het doorstromen van leerlingen naar een passende vervolgplek.

Ik had een mentor die me echt heeft veranderd.
Ze was heel direct tegen me en hielp me met
planningen, vooral weekplanningen.

(leerling, 17 jaar)

Sport en dans
Huiswerk

Ons onderwijs

Wij bieden onderwijs aan leerlingen variërend van VMBO-TL tot VWO. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op het passende onderwijsniveau en de onderwijsbehoeften.

Leerlingen volgen theorievakken en praktijkvakken als Sport en Bewegen, Techniek en Koken. Het dagelijkse onderwijs vormt zich door middel van groepsinstructies, mentorlessen, individueel of in groepsverband werken.

Met in achtneming van het fasemodel wordt er vervolgens samen met de leerling, ouders/verzorgers, school van herkomst, begeleiders en de behandelaar een opbouwprogramma gemaakt. Daarin wordt onder andere afgesproken in hoeveel weken de schoolopbouw gerealiseerd kan gaan worden, met welk(e) vak(ken) de leerlingen aan de slag gaat en hoeveel uur de leerling op school aanwezig is. We gaan uit van 1 kind 1 plan.

 

Fasemodel ➝

Klaslokaal
Huiswerkbegeleiding VSO Fritz Redlschool

Voor de leerling

Als de Fritz Redlschool tijdelijk jouw school wordt, kan dat best spannend zijn en vragen oproepen. Op deze website proberen wij je een indruk te geven van wat je kunt verwachten.

Voordat je bij ons op school komt, is er een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Als je bij ons op school komt, willen wij graag jouw verhaal horen en je helpen met datgene waar je tegenaan bent gelopen. Niets daarin is voor ons raar of vreemd. Wij zien het als een uitdaging om met jou te zoeken naar oplossingen die goed bij jou passen.

Je werkt in één van de drie lokalen en kan in overleg een vaste plek kiezen. Je hebt een eigen plek voor jouw spullen. In een studieplan staat aan hoeveel vakken je werkt en hoeveel uur je op school bent. Naast het leren en werken is er ook ruimte voor ontspannende activiteiten (pianospelen, lezen, spelletje o.i.d). We proberen te voldoen aan wat jij prettig vindt en waarvan wij denken dat het jou kan helpen, zodat je met plezier naar school gaat.

“Ik voelde me erbij horen daar.
Praten hielp mij er bovenop…”

(leerling, 18 jaar)

Aanmelden

Voor aanmelding vindt plaats via de school van herkomst. Hiervoor neemt u contact op met de zorgcoördinator van de school waar uw kind op dit moment is ingeschreven. Via de zorgcoördinator en begeleider passend onderwijs zal er worden gekeken of de Redlschool mogelijk een passende onderwijsplek is voor uw kind.

Om de aanmelding goed en snel in behandeling te kunnen nemen, vragen we u de volgende informatie alvast te verzamelen.

  • Concrete methode gebonden didactische startinformatie (cijferlijsten, CITO gegevens)
  • Recente psychologische en psychiatrische onderzoeksrapporten
  • Recent OPP/handelingsplannen/groeidocument/observatieverslagen

 

Het team

Denise

Denise

VSO teamleider en ondersteunings­coördinator

Dido

Dido

VSO ondersteunings­coördinator

Jard

Jard

VSO ondersteunings­coördinator

Mirjam

Mirjam

VSO leerkracht

Seda

Seda

VSO Leerkracht

Mariëtte

Mariëtte

VSO leerkracht

Leontine

Leontine

VSO Leerkracht

Agnes

Agnes

VSO Leerkracht

Kenneth

Kenneth

VSO leerkracht

Liza

Liza

VSO leerkracht

Berend

Berend

VSO leerkracht

Katalin

Katalin

VSO Leerkracht

Lotte

Lotte

VSO Orthopedagoog generalist

Gezina

Gezina

Kinder- en Jeugd­psycholoog NIP, School­psycholoog

Daan

Daan

Kinder & Jeugdpsycholoog

Dominique

Dominique

VSO Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

Heeft u vragen
of wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te bellen of te mailen naar de Fritz Redlschool.