NPO én een stevige Basis voor Gedrag

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is verlengd. “Scholen krijgen meer tijd de basis van goed onderwijs te versterken met bewezen effectieve maatregelen” aldus minister Wiersma. Het maatwerktraject Basis voor Gedrag sluit daar goed op aan!

Het expertiseteam Fritz heeft de afgelopen jaren een maatwerktraject ontwikkeld voor scholen om een preventieve basis te leggen in het voorkomen van gedragsproblemen. We leggen hierbij een koppeling (Kees van Overveld) tussen verschillende begrippen uit het NPO programma en de Sociaal Emotioneel Leren competenties (SEL competenties).

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma vanuit het kabinet met als doel de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Scholen dienen op basis van een analyse van de situatie op de eigen school een keuze te maken uit de menukaart, de zogenoemde schoolscan. Inmiddels zijn alle scholen op de hoogte van het Nationaal Programma Onderwijs en hebben jullie als school ook de opdracht gekregen om de schoolscan in te vullen.

Met de schoolscan kan de school uit de menukaart verschillende vormen van ondersteuning en maatregelen kiezen, waarmee ze laat zien hoe het extra geld besteed wordt. Eén van de interventies waaruit gekozen kan worden is gericht op het welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Wellicht vraagt u zich af welke effectieve interventies[i] kunnen worden gekozen. Het NPO verwijst scholen naar verschillende databanken als het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Loket Gezond Leven.

Hoe maak je een beredeneerde keuze?

Kees van Overveld heeft in een reactie op de menukaart een koppeling gemaakt tussen verschillende begrippen uit het NPO programma en de Sociaal Emotioneel Leren competenties (SEL competenties). Deze SEL-competenties kunnen helpen bij de schoolscan en het kiezen van een geschikte interventie: smalle interventies als het gaat om interventies gericht op één of twee competenties, brede interventies als het gaat om interventies gericht op alle 5 competenties.

Basis voor Gedrag

Het expertiseteam Fritz heeft de afgelopen jaren een maatwerktraject ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het leggen van een preventieve basis voor een positief schoolklimaat, gericht op het versterken van leerkracht-handelen en het voorkomen van gedragsproblemen. Sociaal-emotioneel leren is een belangrijk aspect daarbij en dit traject kan dus aansluiten bij de schoolscan.

Meer informatie? Neem contact met ons op. We denken graag met u mee!

Expertiseteam Fritz

Infographic NPO Basis voor gedrag