Uitnodiging: kennisdeling Leren van Gedrag

Op woensdag 10 november 2021 van 15.00u tot 17.00 uur kun je collega’s en de onderzoeker live ontmoeten om de dialoog aan te gaan samen te “leren van gedrag”.

Ben jij op zoek naar oplossingen voor moeilijk gedrag van leerlingen?
Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s?
Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?

Het kennisplatform: ‘Leren van gedrag’ organiseert ontmoetingen, zowel live als online, tussen wetenschappers en leerkrachten en anderen uit het onderwijs die hun kennis willen delen en samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Alle thema’s in de bijeenkomsten gericht op het omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag.

Het kennisplatform wil bruggen bouwen tussen wetenschap en de onderwijspraktijk! Wil jij de dialoog aangaan met een wetenschapper die onderzoek doet naar gedrag binnen de onderwijscontext? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan de interactieve online kennisdeling !

logo Leren van Gedrag

“Veilig en vaardig naar school – het KAN!”

Interventies om externaliserende gedragsproblemen te begeleiden en te voorkomen hebben al gedurende langere tijd de aandacht van onderzoekers.

Prof.dr.Bram Orobio de Castro (Universiteit van Amsterdam) doet onderzoek naar de effectiviteit van individuele-, gezins-, klas- en school-interventies om sociale vaardigheden te bevorderen en gedragsproblemen te voorkomen of verminderen.

In deze kennisdeling licht Bram toe wat we inmiddels weten over de effecten van zulke interventies op gedrag en leren.   Wat is de kern van effectieve programma’s voor sociale vaardigheden dan wel sociale veiligheid op school? Ga in gesprek en meld je aan!

De vraag van Bram aan het onderwijsveld is: Wat zijn de belangrijkste hindernissen in je dagelijks werk om beter met leerlingen (en evt met hun gezinnen en hulpverleners) aan sociaal vaardig gedrag te werken?

Op woensdag  10 november 2021 van 15.00u tot 17.00 uur kun je collega’s en de onderzoeker live ontmoeten om de dialoog aan te gaan samen te “leren van gedrag”. 

Aanmelden & locatie

Aanmelden kan via: administratie@redl.nl.
Locatie: Prof. Fritz Redlschool, Heidelberglaan 100
Er is plek voor maximaal 20 deelnemers, dus wacht niet te lang en geef je op!

Over de inhoud

Gedragsproblemen bij leerlingen hebben ongunstige effecten op hun welzijn, leerprestaties en leiden vaak tot afwijzing door klasgenoten. Op de langere termijn verhogen ze de risico’s op veel ongunstige uitkomsten, zoals schooluitval, eenzaamheid, kleine criminaliteit en psychische problemen. Bovendien ervaren mede leerlingen en leerkrachten deze gedragsproblemen vaak als enorm belastend.

Lang werd gedacht dat er aan gedragsproblemen op school weinig meer te doen is dan orde houden, maar de afgelopen jaren blijkt gelukkig dat we samen meer kunnen bereiken dan we dachten: vroegtijdige klas- en schoolbrede aanpakken blijken gedragsproblemen langdurig te kunnen voorkomen, en bij een groot deel van de leerlingen met gedragsproblemen blijken deze problemen (liefst samen met ouders) te kunnen worden verminderd.

Tegelijkertijd zien we echter dat het moeilijk is deze kennis in de dagelijkse praktijk te benutten, en dat we nog veel te leren hebben om onderwijs en hulp zo te organiseren dat we iedere leerkracht en professional in staat stellen om te doen wat voor zijn of haar leerlingen het beste werkt

Meer informatie

Op de pagina van het onderzoeksprogramma Gedrag en Passend Onderwijs van het NRO kun je meer informatie vinden over het onderzoeksprogramma en de projecten die hieruit zijn voortgekomen. Op de themapagina Gedrag en Onderwijs vind je ook uitgebreide informatie rondom dit thema.

Het kennisplatform Leren van Gedrag is gekoppeld aan het NRO onderzoeksprogramma ‘Gedrag en passend onderwijs’ en wordt gerealiseerd door het Pi-consortium en gefinancierd door het NRO. Het Pi-consortium is een groep van instituten en gespecialiseerde scholen die samen onderzoek doen gericht op het vinden van oplossingen van onderwijsbelemmeringen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag.