Uitnodiging: kennisdeling Leren van Gedrag

Online kennisdeling en dialoog op woensdag 22 september 2021 van 15.00 tot 16.30 uur met collega’s en de onderzoeker over “leren van gedrag”. Maximaal 25 deelnemers.

Ben jij op zoek naar oplossingen voor moeilijk gedrag van leerlingen?
Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s?
Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?

Het kennisplatform: ‘Leren van gedrag’ organiseert ontmoetingen, zowel live als online, tussen wetenschappers en leerkrachten en anderen uit het onderwijs die hun kennis willen delen en samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Alle thema’s in de bijeenkomsten gericht op het omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag.

Het kennisplatform wil bruggen bouwen tussen wetenschap en de onderwijspraktijk! Wil jij de dialoog aangaan met een wetenschapper die onderzoek doet naar gedrag binnen de onderwijscontext? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan de interactieve online kennisdeling !

logo Leren van Gedrag

“Voel jij je ook wel eens tekortschieten in de relatie met die ene leerling?”
Op woensdag 22 september 2021 van 15.00u tot 16.30 uur kun je collega’s en de onderzoeker online ontmoeten om de dialoog aan te gaan.

Als je vraagt aan leerkrachten wat hen de meeste voldoening geeft in hun werk, zeggen ze meestal dat het hebben van een goede relatie met de juf of meester een van de belangrijkste dingen is. Tijdens de bijeenkomst zal Dr. Rianne Bosman meer vertellen over relaties met individuele leerlingen en de effecten van een coachingsinterventie gericht op de interactie om de relatie te versterken. Daarnaast zal er geoefend worden om je eigen inzicht over relaties met een individuele leerling te vergroten.

Dr. Rianne Bosman is Assistant Professor aan de Universiteit van Amsterdam, ze doet onderzoek naar relaties in het onderwijs en de jeugdhulp. Haar vraag aan het onderwijsveld is: Waar loop jij tegenaan in het ontwikkelen van een goede relatie met een leerling? Kan je ook teveel investeren in de relatie met een leerling?

Aanmelden & locatie

Aanmelden kan via: administratie@redl.nl.
Locatie: ONLINE – na je aanmelding krijg je een link gemaild
Er is plek voor maximaal 25 deelnemers, dus wacht niet te lang en geef je op!

Over de inhoud

Voornamelijk leerlingen met externaliserend gedrag, verminderde verbale vaardigheden en jongens blijken een groter risico te lopen op ongunstige relatiekwaliteit (voor de relatie dimensies als conflict, nabijheid en afhankelijkheid) met verschillende leerkrachten tijdens de basisschoolperiode. Daarnaast blijken leerlingen met een hoge mate van afhankelijkheid in de relatie met leerkrachten aan het einde van de basisschoolperiode slechter te presteren op het gebied van rekenen, minder gemotiveerd te zijn voor taken in de klas en zichzelf minder in staat te voelen tot presteren in de klas dan leerlingen met een lage mate van afhankelijkheid.

Hoewel het geruststellend is dat de meerderheid van de leerkracht–leerlingrelaties gunstig is, blijkt uit dit onderzoek dat een aanzienlijk deel van de leerlingen, en voornamelijk degenen met externaliserend gedrag, extra ondersteuning nodig heeft van de leerkracht om goed te kunnen functioneren op school.

Meer informatie

Op de pagina van het onderzoeksprogramma Gedrag en Passend Onderwijs van het NRO kun je meer informatie vinden over het onderzoeksprogramma en de projecten die hieruit zijn voortgekomen. Op de themapagina Gedrag en Onderwijs vind je ook uitgebreide informatie rondom dit thema.

Het kennisplatform Leren van Gedrag is gekoppeld aan het NRO onderzoeksprogramma ‘Gedrag en passend onderwijs’ en wordt gerealiseerd door het Pi-consortium en gefinancierd door het NRO. Het Pi-consortium is een groep van instituten en gespecialiseerde scholen die samen onderzoek doen gericht op het vinden van oplossingen van onderwijsbelemmeringen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag.