Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma vanuit het kabinet met als doel de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen.